THEME File

? Cách mở file .THEME? Những phần mềm mở file .THEME và sửa file lỗi. Convert Text THEME file sang định dạng khác.

.THEME File Extension

   
File name THEME File
File Type 1Microsoft Plus! Desktop Theme
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (38 Bình chọn)

File .THEME là file gì?

THEME là System Files - 1Microsoft Plus! Desktop Theme, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin THEME chứa một chủ đề cho Microsoft Plus !, một phần mềm nâng cao cho hệ điều hành Windows. Nó chứa các thiết lập sử dụng để tùy chỉnh máy tính để bàn Windows và được lưu ở định dạng INI dựa trên văn bản của Microsoft, trong đó bao gồm màu sắc, phong cách, và tham chiếu đến hình ảnh và các tập tin âm thanh được sử dụng bởi các chủ đề. file THEME thể được bao gồm với Microsoft Plus! phần mềm hoặc có thể được tùy chỉnh thực hiện bởi người sử dụng.

What is a THEME file?

A THEME file contains a theme for Microsoft Plus!, a software enhancement to the Windows operating system. It contains settings used to customize the Windows desktop and is saved in Microsoft's .INI text-based format, which includes colors, styles, and references to image and sound files used by the theme. THEME files may be included with the Microsoft Plus! software or may be custom made by the user.

Cách mở .THEME file

Để mở file .THEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THEME do người dùng đóng góp.

  • Wine
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Plus!
  • Voyager
  • Personalization Panel by http://windowstheme.ru
  • Personalization Panel by http://windowstheme.ru

Chuyển đổi file .THEME

File .THEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *