THEMEPACK File

? Cách mở file .THEMEPACK? Những phần mềm mở file .THEMEPACK và sửa file lỗi. Convert Binary THEMEPACK file sang định dạng khác.

.THEMEPACK File Extension

   
File name THEMEPACK File
File Type Windows 7 Theme Pack
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (208 Bình chọn)

File .THEMEPACK là file gì?

THEMEPACK là Settings Files - Windows 7 Theme Pack, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

theme hệ thống tạo ra cho hệ điều hành Windows 7; lưu trong định dạng .CAB và bao gồm hình ảnh nền máy tính để bàn và các tùy chỉnh giao diện cho cửa sổ xuất hiện, biểu tượng, con trỏ, âm thanh, bảo vệ màn hình, vv; có thể được lưu và nạp bằng cách sử dụng Personalization Control Panel trong Windows 7.

What is a THEMEPACK file?

System theme created for the Windows 7 operating system; saved in the .CAB format and includes desktop background images and interface customizations for window appearance, icons, cursors, sounds, screen savers, etc; can be saved and loaded using the Personalization Control Panel in Windows 7.

Cách mở .THEMEPACK file

Để mở file .THEMEPACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THEMEPACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THEMEPACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THEMEPACK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Personalization Control Panel
  • Personalization Panel by Winreview.ru
  • Personalization Panel by Winreview.ru
  • Personalization Panel by http:/winaero.com
  • WindowsR Internet Explorer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .THEMEPACK

File .THEMEPACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *