THL File

? Cách mở file .THL? Những phần mềm mở file .THL và sửa file lỗi. Convert N/A THL file sang định dạng khác.

.THL File Extension

   
File name THL File
File Type Total 3D Home Design File
Nhà phát triển Individual Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .THL là file gì?

THL là 3D Image Files - Total 3D Home Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Individual Software.

Tập tin được tạo ra bởi Tổng 3D Thiết kế đình, một kế hoạch gia đình và mô hình chương trình; chứa các mô hình kế hoạch chi tiết của thiết kế ngôi nhà tùy chỉnh; dữ liệu mô hình tổ chức trong file bao gồm mức nhà, bố trí phòng, phần tường, đo lường và hàng rào cao.

What is a THL file?

File created by Total 3D Home Design, a home planning and modeling program; contains the blueprint model of the customized house design; model data held in the file includes house levels, room layout, wall sections, measurements, and fence height.

Cách mở .THL file

Để mở file .THL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THL do người dùng đóng góp.

  • Total 3D Home Deluxe
  • Total 3D Landscape
  • Total 3D Landscape

Chuyển đổi file .THL

File .THL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *