THM File

? Cách mở file .THM? Những phần mềm mở file .THM và sửa file lỗi. Convert N/A THM file sang định dạng khác.

.THM File Extension

   
File name THM File
File Type 1Sony Ericsson Theme File
Nhà phát triển Sony Ericsson
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (109 Bình chọn)

File .THM là file gì?

THM là Misc Files - 1Sony Ericsson Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony Ericsson.

tập tin Một THM là một tập tin chủ đề được sử dụng bởi điện thoại di động Sony Ericsson. Nó lưu trữ các thiết lập sử dụng để tùy chỉnh giao diện người dùng của điện thoại di động và bao gồm cửa sổ tùy chỉnh và màu sắc văn bản, biểu tượng, hình nền, và hình ảnh khác. file THM có thể được tạo và chỉnh sửa bằng cách sử dụng Themes miễn phí Đấng Tạo Hóa của Sony Ericsson.

What is a THM file?

A THM file is a theme file used by Sony Ericsson mobile phones. It stores settings used to customize the user interface of the cell phone and includes custom window and text colors, icons, wallpaper, and other images. THM files can be created and edited using the free Themes Creator from Sony Ericsson.

Cách mở .THM file

Để mở file .THM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THM do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer
  • WinRAR
  • ACDSee
  • ACDSee Free
  • ACDSee Free

Chuyển đổi file .THM

File .THM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *