THMX File

? Cách mở file .THMX? Những phần mềm mở file .THMX và sửa file lỗi. Convert Binary THMX file sang định dạng khác.

.THMX File Extension

   
File name THMX File
File Type Office 2007 Theme File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (12 Bình chọn)

File .THMX là file gì?

THMX là Settings Files - Office 2007 Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Theme có thể được áp dụng cho một tài liệu hay bài thuyết trình được tạo bằng Microsoft Office 2007 hay muộn; chứa màu sắc được xác định trước, phông chữ, và định dạng; thường được sử dụng như một khuôn mẫu để tạo ra nhiều file với một cái nhìn và cảm nhận tương tự.

What is a THMX file?

Theme that can be applied to a document or presentation created with Microsoft Office 2007 or later; contains pre-defined colors, fonts, and formatting; typically used as a template for creating multiple files with a similar look and feel.

Cách mở .THMX file

Để mở file .THMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint

Chuyển đổi file .THMX

File .THMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *