THP File

? Cách mở file .THP? Những phần mềm mở file .THP và sửa file lỗi. Convert Binary THP file sang định dạng khác.

.THP File Extension

   
File name THP File
File Type 1Wii/GameCube Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (14 Bình chọn)

File .THP là file gì?

THP là Video Files - 1Wii/GameCube Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin video được sử dụng bởi một số trò chơi cho console Nintendo Wii và GameCube; có thể lưu trữ phim mô khác nhau hoặc video cutscene được sử dụng bởi các trò chơi; có thể được chơi với thpplay và có thể được tạo ra với WiiFlow THP Video Converter.

What is a THP file?

Video file used by some games for the Nintendo Wii and GameCube consoles; may store various cinematics or cutscene videos used by the game; can be played with thpplay and can be created with WiiFlow THP Video Converter.

Cách mở .THP file

Để mở file .THP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THP do người dùng đóng góp.

  • thpplay
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • T&D Graph
  • 1 Media Player
  • LiveMath Plug-In & ActiveX - August
  • LiveMath Plug-In & ActiveX - August

Chuyển đổi file .THP

File .THP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *