THUMBDATA4-1763508120 File

? Cách mở file .THUMBDATA4-1763508120? Những phần mềm mở file .THUMBDATA4-1763508120 và sửa file lỗi. Convert N/A THUMBDATA4-1763508120 file sang định dạng khác.

.THUMBDATA4-1763508120 File Extension

   
File name THUMBDATA4-1763508120 File
File Type Thumbnail Index File
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (34 Bình chọn)

File .THUMBDATA4-1763508120 là file gì?

THUMBDATA4-1763508120 là Data Files - Thumbnail Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Một tập tin THUMBDATA4-1763508120 là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi các ứng dụng Thư viện bao gồm với các điện thoại Android chọn, chẳng hạn như Samsung J7 và HTC Desire SV. Nó chứa các thuộc tính về tất cả các hình ảnh thu nhỏ đã được lập chỉ mục bởi các ứng dụng Thư viện để giúp nó tải các hình ảnh nhanh hơn.

What is a THUMBDATA4-1763508120 file?

A THUMBDATA4-1763508120 file is a data file created by the Gallery app included with select Android phones, such as Samsung J7 and HTC Desire SV. It contains properties about every thumbnail image that have been indexed by the Gallery app to help it load the images quicker.

Cách mở .THUMBDATA4-1763508120 file

Để mở file .THUMBDATA4-1763508120 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THUMBDATA4-1763508120 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THUMBDATA4-1763508120

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THUMBDATA4-1763508120 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .THUMBDATA4-1763508120

File .THUMBDATA4-1763508120 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *