THUMBDATA4-1967290299 File

? Cách mở file .THUMBDATA4-1967290299? Những phần mềm mở file .THUMBDATA4-1967290299 và sửa file lỗi. Convert N/A THUMBDATA4-1967290299 file sang định dạng khác.

.THUMBDATA4-1967290299 File Extension

   
File name THUMBDATA4-1967290299 File
File Type Thumbnail Index File
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (14 Bình chọn)

File .THUMBDATA4-1967290299 là file gì?

THUMBDATA4-1967290299 là Data Files - Thumbnail Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Một tập tin THUMBDATA4-1967290299 là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi các ứng dụng Thư viện bao gồm với các điện thoại Android chọn, chẳng hạn như Sony Xperia và Samsung J7. Nó chứa các thuộc tính được lập chỉ mục về tất cả các hình ảnh thu nhỏ được lưu trữ trong ứng dụng Thư viện để giúp đỡ nó load thumbnail hình ảnh nhanh hơn.

What is a THUMBDATA4-1967290299 file?

A THUMBDATA4-1967290299 file is a data file created by the Gallery app included with select Android phones, such as Sony Xperia and Samsung J7. It contains indexed properties about every thumbnail image stored in the Gallery app to help it load thumbnail images quicker.

Cách mở .THUMBDATA4-1967290299 file

Để mở file .THUMBDATA4-1967290299 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THUMBDATA4-1967290299 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THUMBDATA4-1967290299

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THUMBDATA4-1967290299 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .THUMBDATA4-1967290299

File .THUMBDATA4-1967290299 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *