TIP File

? Cách mở file .TIP? Những phần mềm mở file .TIP và sửa file lỗi. Convert Binary TIP file sang định dạng khác.

.TIP File Extension

   
File name TIP File
File Type TuneUp Utilities Icon Package
Nhà phát triển TuneUp Corporation
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .TIP là file gì?

TIP là Misc Files - TuneUp Utilities Icon Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TuneUp Corporation.

Bộ sưu tập các biểu tượng tùy chỉnh sử dụng bởi TuneUp Styler, một chương trình tùy biến desktop bao gồm với TuneUp Utilities; có thể được sử dụng để thay thế các biểu tượng mặc định của Windows với các biểu tượng tùy chỉnh; gói thường chứa một nhóm các biểu tượng được thiết kế xung quanh một chủ đề cụ thể.

What is a TIP file?

Collection of custom icons used by TuneUp Styler, a desktop customization program included with TuneUp Utilities; can be used to replace the default Windows icons with custom icons; packages typically contain a group of icons designed around a specific theme.

Cách mở .TIP file

Để mở file .TIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIP do người dùng đóng góp.

  • TuneUp Utilities
  • AVG PC Tuneup
  • AVG PC Tuneup
  • exe Applicazione
  • fispm
  • TI Package Explorer
  • TI Package Explorer

Chuyển đổi file .TIP

File .TIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *