TIPROGRAM File

? Cách mở file .TIPROGRAM? Những phần mềm mở file .TIPROGRAM và sửa file lỗi. Convert Binary TIPROGRAM file sang định dạng khác.

.TIPROGRAM File Extension

   
File name TIPROGRAM File
File Type TI-Basic Program File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TIPROGRAM là file gì?

TIPROGRAM là Developer Files - TI-Basic Program File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Nộp được sử dụng bởi Texas Instruments vẽ đồ máy tính; chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình TI-Basic; dùng để lưu trữ và thực hiện các chương trình trên máy tính.

What is a TIPROGRAM file?

File used by Texas Instruments graphing calculators; contains source code written in the TI-Basic programming language; used to store and execute programs on a calculator.

Cách mở .TIPROGRAM file

Để mở file .TIPROGRAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIPROGRAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIPROGRAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIPROGRAM do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect

Chuyển đổi file .TIPROGRAM

File .TIPROGRAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *