TIS File

? Cách mở file .TIS? Những phần mềm mở file .TIS và sửa file lỗi. Convert N/A TIS file sang định dạng khác.

.TIS File Extension

   
File name TIS File
File Type True Image Script
Nhà phát triển Acronis
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .TIS là file gì?

TIS là Backup Files - True Image Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acronis.

kịch bản sao lưu được sử dụng bởi Acronis phần mềm Windows sao lưu bao gồm True Image và phục hồi sao lưu &; tiết kiệm một loạt các lệnh được sử dụng để tự động backup; thường được sử dụng bởi các quản trị hệ thống để lập kế hoạch sao lưu trong môi trường doanh nghiệp.

What is a TIS file?

Backup script used by Acronis Windows backup software including True Image and Backup & Recovery; saves a series of commands used for automating backup tasks; often used by system administrators for scheduling backups in enterprise environments.

Cách mở .TIS file

Để mở file .TIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Tisystem
  • Tisystem
  • XLProcalculation

Chuyển đổi file .TIS

File .TIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *