TIVO File

? Cách mở file .TIVO? Những phần mềm mở file .TIVO và sửa file lỗi. Convert Binary TIVO file sang định dạng khác.

.TIVO File Extension

   
File name TIVO File
File Type TiVo Video File
Nhà phát triển TiVo
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TIVO là file gì?

TIVO là Video Files - TiVo Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TiVo.

tập tin video ghi lại bằng một thiết bị TiVo DVR; lưu trữ các video sử dụng MPEG-2 nén và bao gồm bảo vệ quyền tác giả; sử dụng để lưu chương trình TV và phim ảnh để xem sau.

What is a TIVO file?

Video file recorded by a TiVo DVR device; stores the video using MPEG-2 compression and includes copyright protection; used for saving TV shows and movies to watch later.

Cách mở .TIVO file

Để mở file .TIVO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIVO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIVO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIVO do người dùng đóng góp.

  • dBpowerAMP Music Converter
  • Media Center
  • Media Center
  • Media Player Classic
  • PunkBuster Services
  • Televisa
  • Televisa

Chuyển đổi file .TIVO

File .TIVO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *