TIX File

? Cách mở file .TIX? Những phần mềm mở file .TIX và sửa file lỗi. Convert Binary TIX file sang định dạng khác.

.TIX File Extension

   
File name TIX File
File Type DivX Video Download Activation File
Nhà phát triển DivX
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .TIX là file gì?

TIX là Video Files - DivX Video Download Activation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DivX.

Nộp được sử dụng bởi người chơi DivX, một chương trình chơi video; không chứa dữ liệu, nhưng tồn tại như một tập tin rỗng mà tải trigger video từ một trang web đối tác DivX; phục vụ cho người sử dụng khi thanh toán cho một video và xóa ngay sau khi video bắt đầu tải về.

What is a TIX file?

File used by DivX player, a video player program; does not contain data, but exists as an empty file that triggers video download from a DivX partner site; served to users upon payment for a video and deleted immediately after the video starts to download.

Cách mở .TIX file

Để mở file .TIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIX do người dùng đóng góp.

  • DivX
  • DivX Player
  • DivX Player
  • DivX Control Panel
  • DivX Plus Player
  • DivXPlayer
  • DivXPlayer

Chuyển đổi file .TIX

File .TIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *