TJA File

? Cách mở file .TJA? Những phần mềm mở file .TJA và sửa file lỗi. Convert Text TJA file sang định dạng khác.

.TJA File Extension

   
File name TJA File
File Type Taikojiro Song Map File
Nhà phát triển Taikojiro
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (12 Bình chọn)

File .TJA là file gì?

TJA là Game Files - Taikojiro Song Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Taikojiro.

Tập tin được sử dụng bởi Taikojiro, một trò chơi nhịp điệu Nhật Bản, nơi người chơi đồng bộ hóa hits trống với âm nhạc; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa bản đồ về timings trống hit; cũng lưu tên bài hát, nhịp điệu và âm lượng.

What is a TJA file?

File used by Taikojiro, a Japanese rhythm game where players synchronize drum hits with music; saved in a plain text format and contains a map of drum hit timings; also stores the song name, tempo, and volume.

Cách mở .TJA file

Để mở file .TJA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TJA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TJA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TJA do người dùng đóng góp.

  • Taikojiro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • sakura editor

Chuyển đổi file .TJA

File .TJA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *