TJC File

? Cách mở file .TJC? Những phần mềm mở file .TJC và sửa file lỗi. Convert N/A TJC file sang định dạng khác.

.TJC File Extension

   
File name TJC File
File Type Taikojiro Song Map Sequence File
Nhà phát triển Taikojiro
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .TJC là file gì?

TJC là Game Files - Taikojiro Song Map Sequence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Taikojiro.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Taikojiro, một trò chơi đồng bộ nhịp điệu của Nhật Bản; tài liệu tham khảo nhiều bản đồ bài hát file .TJA trong một chuỗi; hỗ trợ các chế độ chơi liên tục trong trò chơi.

What is a TJC file?

Game file used by Taikojiro, a Japanese rhythm synchronization game; references multiple song map .TJA files in a sequence; supports the continuous play mode in the game.

Cách mở .TJC file

Để mở file .TJC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TJC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TJC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TJC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TJC

File .TJC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *