TLH File

? Cách mở file .TLH? Những phần mềm mở file .TLH và sửa file lỗi. Convert N/A TLH file sang định dạng khác.

.TLH File Extension

   
File name TLH File
File Type Typelib Generated C/C++ Header File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TLH là file gì?

TLH là Developer Files - Typelib Generated C/C++ Header File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

header file được tạo ra bởi Microsoft C / C ++; chứa định nghĩa các giao diện và định danh được tạo ra bởi các chỉ thị #import; sử dụng kết hợp với một tập tin .TLI để tái tạo lại biên soạn loại nội dung thư viện để sử dụng trong mã nguồn C / C ++.

What is a TLH file?

Header file generated by a Microsoft C/C++ compiler; contains definitions of interfaces and identifiers generated by the #import directive; used in conjunction with a .TLI file to reconstruct compiled type library contents for use in C/C++ source code.

Cách mở .TLH file

Để mở file .TLH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .TLH

File .TLH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *