TLI File

? Cách mở file .TLI? Những phần mềm mở file .TLI và sửa file lỗi. Convert N/A TLI file sang định dạng khác.

.TLI File Extension

   
File name TLI File
File Type Typelib Generated C/C++ Inline File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TLI là file gì?

TLI là Developer Files - Typelib Generated C/C++ Inline File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

header file mã nguồn được tạo ra bởi một C / C ++; chứa các chức năng wrapper inline tạo ra bởi các chỉ thị #import; sử dụng kết hợp với một tập tin .TLH đến nội dung thư viện kiểu tái tạo lại trong mã nguồn C / C ++.

What is a TLI file?

Source code header file generated by a C/C++ compiler; contains inline wrapper functions generated by the #import directive; used in combination with a .TLH file to reconstruct type library contents in C/C++ source code.

Cách mở .TLI file

Để mở file .TLI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .TLI

File .TLI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *