TLZMA File

? Cách mở file .TLZMA? Những phần mềm mở file .TLZMA và sửa file lỗi. Convert N/A TLZMA file sang định dạng khác.

.TLZMA File Extension

   
File name TLZMA File
File Type LZMA Compressed Tar Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TLZMA là file gì?

TLZMA là Compressed Files - LZMA Compressed Tar Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

File lưu trữ được tạo ra bằng cách sử dụng Archiver Tar và nén bằng thuật toán nén LZMA; kết hợp một .tar và một file .LZMA vào một kho lưu trữ duy nhất; thường được tạo ra trên các hệ thống Unix.

What is a TLZMA file?

File archive created using the Tar archiver and compressed with the LZMA compression algorithm; combines a .TAR archive and an .LZMA file into a single archive; typically created on Unix systems.

Cách mở .TLZMA file

Để mở file .TLZMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLZMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLZMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLZMA do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TLZMA

File .TLZMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *