TME File

? Cách mở file .TME? Những phần mềm mở file .TME và sửa file lỗi. Convert Binary TME file sang định dạng khác.

.TME File Extension

   
File name TME File
File Type Bryce Time File
Nhà phát triển DAZ Productions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .TME là file gì?

TME là 3D Image Files - Bryce Time File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DAZ Productions.

Animation tập tin được sử dụng bởi Bryce, một chương trình xây dựng mô hình 3D; chứa các thiết lập chuyển động cho hình ảnh động của một mô hình 3D; sử dụng để lưu trữ các đường cong mặc định hoặc thời gian tùy chỉnh người dùng định nghĩa.

What is a TME file?

Animation file used by Bryce, a 3D modeling program; contains motion settings for the animation of a 3D model; used for storing default or user-defined custom time curves.

Cách mở .TME file

Để mở file .TME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TME do người dùng đóng góp.

  • DAZ 3D Bryce 7 Pro
  • Bryce
  • Bryce
  • TeachingMATE Viewer
  • Real Desktop Professional
  • TermoGraf
  • TermoGraf

Chuyển đổi file .TME

File .TME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *