TN File

? Cách mở file .TN? Những phần mềm mở file .TN và sửa file lỗi. Convert Binary TN file sang định dạng khác.

.TN File Extension

   
File name TN File
File Type LG Phone Image
Nhà phát triển LG
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .TN là file gì?

TN là Raster Image Files - LG Phone Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LG.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi một số điện thoại di động LG, trong đó có LG enV3 và LG env Touch; tiết kiệm một bức ảnh chụp bằng điện thoại và được lưu vào thẻ nhớ (microSD) trên thiết bị; không thể xem được với người xem hình ảnh truyền thống, nhưng thay vì phải được gửi từ điện thoại đến địa chỉ email của người dùng để xem trên máy tính như một file .JPG (Media Center → hình ảnh và video → My Pictures → Select Picture → Gửi → Ảnh tin nhắn) .

What is a TN file?

Image format used by some LG mobile phones, including the LG Env3 and LG EnV Touch; saves a picture taken by the phone and is saved to the memory card (MicroSD) on the device; cannot be viewed with traditional image viewers, but instead should be sent from the phone to the user's email address to view on a computer as a .JPG file (Media Center → Picture & Video → My Pictures → Select Picture → Send → Picture Message).

Cách mở .TN file

Để mở file .TN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TN do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER

Chuyển đổi file .TN

File .TN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *