TN1 File

? Cách mở file .TN1? Những phần mềm mở file .TN1 và sửa file lỗi. Convert Binary TN1 file sang định dạng khác.

.TN1 File Extension

   
File name TN1 File
File Type Tiny Low Resolution Image
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .TN1 là file gì?

TN1 là Raster Image Files - Tiny Low Resolution Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

hình ảnh bitmap hoạt hình được sử dụng bởi hệ thống Atari ST, mà đã ngưng vào năm 1993; cửa hàng một hoặc khung bitmap hơn cũng như tốc độ và thời gian cho chuỗi phim hoạt hình; sử dụng để tạo hình ảnh độ phân giải thấp hoạt hình.

What is a TN1 file?

Animated bitmap image used by Atari ST systems, which were discontinued in 1993; stores one or more bitmap frames as well as the speed and duration for the animation sequence; used for creating low resolution animated images.

Cách mở .TN1 file

Để mở file .TN1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TN1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TN1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TN1 do người dùng đóng góp.

  • BioAnnotator

Chuyển đổi file .TN1

File .TN1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *