TN2 File

? Cách mở file .TN2? Những phần mềm mở file .TN2 và sửa file lỗi. Convert Binary TN2 file sang định dạng khác.

.TN2 File Extension

   
File name TN2 File
File Type Tiny Medium Resolution Image
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .TN2 là file gì?

TN2 là Raster Image Files - Tiny Medium Resolution Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

đồ họa hoạt hình được sử dụng bởi hệ thống Atari ST, trong đó được sử dụng vào cuối năm 1980 và đầu những năm 1990; chứa một hoặc nhiều khung hình ảnh, cũng như tốc độ và thời gian trình tự hình ảnh động của; sử dụng để lưu trữ có độ phân giải trung bình hình ảnh hoạt hình.

What is a TN2 file?

Animated graphic used by Atari ST systems, which were used in the late 1980s and early 1990s; contains one or more image frames, as well as the animation sequence's speed and duration; used for storing medium resolution animated images.

Cách mở .TN2 file

Để mở file .TN2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TN2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TN2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TN2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TN2

File .TN2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *