TNE File

? Cách mở file .TNE? Những phần mềm mở file .TNE và sửa file lỗi. Convert N/A TNE file sang định dạng khác.

.TNE File Extension

   
File name TNE File
File Type Manga Studio Tone File
Nhà phát triển CELSYS
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TNE là file gì?

TNE là Vector Image Files - Manga Studio Tone File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CELSYS.

Một tập tin TNE là một file đồ họa được sử dụng bởi Manga Studio, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra truyện tranh. Nó lưu trữ một mô hình có thể texturize một khu vực điền, chẳng hạn như quần áo, bóng, tóc, hoặc đối tượng được vẽ khác. file TNE có thể được áp dụng cho một lớp Tone trong một bản vẽ Manga.

What is a TNE file?

A TNE file is a graphic file used by Manga Studio, an application used for creating comic books. It stores a pattern that can texturize a fill area, such as clothing, shadows, hair, or other drawn objects. TNE files can be applied to a Tone layer in a Manga drawing.

Cách mở .TNE file

Để mở file .TNE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TNE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TNE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TNE do người dùng đóng góp.

  • CELSYS Clip Studio Paint Pro
  • MangaStudio
  • MangaStudio

Chuyển đổi file .TNE

File .TNE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *