TNS File

? Cách mở file .TNS? Những phần mềm mở file .TNS và sửa file lỗi. Convert Binary TNS file sang định dạng khác.

.TNS File Extension

   
File name TNS File
File Type TI-Nspire Document
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (32 Bình chọn)

File .TNS là file gì?

TNS là Developer Files - TI-Nspire Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

chương trình máy tính tạo ra cho TI-Nspire máy tính có hình cầm tay; có thể bao gồm biểu đồ, số liệu thống kê, hoặc các thành phần ứng dụng khác Runnable bởi máy tính; được tạo ra bởi phần mềm máy tính để bàn TI-Nspire và có thể được tải lên thiết bị TI-Nspire và thực hiện sau khi chương trình hoàn tất.

What is a TNS file?

Calculator program created for TI-Nspire handheld graphing calculators; can include graphs, statistical data, or other application components runnable by the calculator; created by the TI-Nspire desktop software and can be uploaded to the TI-Nspire device and executed after the program is complete.

Cách mở .TNS file

Để mở file .TNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TNS do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI-Nspire Software
  • TI-Nspire CAS Teacher Software
  • TI-Nspire CAS Teacher Software
  • FX AccuCharts
  • TiLP2
  • TeleTrader Professional
  • TeleTrader Professional

Chuyển đổi file .TNS

File .TNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *