TNSP File

? Cách mở file .TNSP? Những phần mềm mở file .TNSP và sửa file lỗi. Convert Binary TNSP file sang định dạng khác.

.TNSP File Extension

   
File name TNSP File
File Type TI-Nspire PublishView Document
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TNSP là file gì?

TNSP là Misc Files - TI-Nspire PublishView Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

chương trình máy tính được tạo ra bởi TI-Nspire, một ứng dụng máy tính để bàn sử dụng để tạo các chương trình cho TI-Nspire vẽ đồ máy tính; tiết kiệm một chương trình được công bố trong một định dạng có thể được chạy trong một trình duyệt Web của TI-Nspire Document Player, trong đó có sẵn tại trang web Texas Instruments.

What is a TNSP file?

Calculator program created by TI-Nspire, a desktop application used for creating programs for TI-Nspire graphing calculators; saves a program published in a format that can be run in a Web browser by the TI-Nspire Document Player, which is available at the Texas Instruments website.

Cách mở .TNSP file

Để mở file .TNSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TNSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TNSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TNSP do người dùng đóng góp.

  • TI-Nspire Student Software
  • TI-Nspire CAS Teacher Software
  • TI-Nspire CAS Teacher Software
  • Media Player Classic
  • TI-Nspire CAS Student Software
  • TI-Nspire CAS Navigator Teacher Software for Networked Computers
  • TI-Nspire CAS Navigator Teacher Software for Networked Computers

Chuyển đổi file .TNSP

File .TNSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *