TOTALSSYNCDB File

? Cách mở file .TOTALSSYNCDB? Những phần mềm mở file .TOTALSSYNCDB và sửa file lỗi. Convert Binary TOTALSSYNCDB file sang định dạng khác.

.TOTALSSYNCDB File Extension

   
File name TOTALSSYNCDB File
File Type Totals Synchronized Database File
Nhà phát triển Kedisoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TOTALSSYNCDB là file gì?

TOTALSSYNCDB là Data Files - Totals Synchronized Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kedisoft.

Tập tin được tạo ra bởi Totals, một chương trình sử dụng để làm hóa đơn kinh doanh; tương tự như một tập tin .TOTALSDB, nhưng hỗ trợ truy cập từ nhiều máy tính khi lưu trữ trên một ổ đĩa đám mây đồng bộ như Google Drive hoặc Dropbox; cho phép người dùng làm việc trên hoá đơn của họ từ các địa điểm phân phối.

What is a TOTALSSYNCDB file?

File created by Totals, a program used for making business invoices; similar to a .TOTALSDB file, but supports access from multiple computers when stored on a synchronized cloud drive such as Google Drive or Dropbox; enables users to work on their invoices from distributed locations.

Cách mở .TOTALSSYNCDB file

Để mở file .TOTALSSYNCDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOTALSSYNCDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOTALSSYNCDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOTALSSYNCDB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TOTALSSYNCDB

File .TOTALSSYNCDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *