TP3 File

? Cách mở file .TP3? Những phần mềm mở file .TP3 và sửa file lỗi. Convert Binary TP3 file sang định dạng khác.

.TP3 File Extension

   
File name TP3 File
File Type Harvard Graphics DOS Template File
Nhà phát triển Harvard Graphics
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TP3 là file gì?

TP3 là Page Layout Files - Harvard Graphics DOS Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Harvard Graphics.

tập tin mẫu được sử dụng bởi phần mềm trình bày Harvard Graphics; chứa một slide, hoặc biểu đồ, mẫu với header, footer, hình nền, và tùy chọn phông chữ; sử dụng cho việc thiết lập một chủ đề chung cho tất cả các slide trong một bài thuyết trình hoặc qua các bài thuyết trình.

What is a TP3 file?

Template file used by Harvard Graphics presentation software; contains a slide, or chart, template with header, footer, background image, and font preferences; used for establishing a common theme for all slides within a presentation or across presentations.

Cách mở .TP3 file

Để mở file .TP3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TP3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TP3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TP3 do người dùng đóng góp.

  • Corel Presentations X9
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DISC DESIGNER
  • 3D-Office
  • TabPlayer
  • TabPlayer

Chuyển đổi file .TP3

File .TP3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *