TP4 File

? Cách mở file .TP4? Những phần mềm mở file .TP4 và sửa file lỗi. Convert Binary TP4 file sang định dạng khác.

.TP4 File Extension

   
File name TP4 File
File Type RollerCoaster Tycoon Track Picture File
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TP4 là file gì?

TP4 là Game Files - RollerCoaster Tycoon Track Picture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi RollerCoaster Tycoon, một sự sáng tạo công viên giải trí và mô phỏng trò chơi; tiết kiệm một bức tranh snap shot của một chuyến đi tàu lượn siêu tốc và cho phép người chơi xem trước roller coaster trong game trước khi đưa nó vào công viên giải trí.

What is a TP4 file?

Game file used by RollerCoaster Tycoon, an amusement park creation and simulation game; saves a snap shot picture of a roller coaster ride and allows players to preview the roller coaster in the game before including it in the theme park.

Cách mở .TP4 file

Để mở file .TP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TP4 do người dùng đóng góp.

  • Chris Sawyer RollerCoaster Tycoon
  • Roller Coaster Tycoon
  • Roller Coaster Tycoon
  • TPDesign4
  • RCT
  • Play
  • Play

Chuyển đổi file .TP4

File .TP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *