TPF File

? Cách mở file .TPF? Những phần mềm mở file .TPF và sửa file lỗi. Convert N/A TPF file sang định dạng khác.

.TPF File Extension

   
File name TPF File
File Type 1SPSS Text Wizard Document
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (39 Bình chọn)

File .TPF là file gì?

TPF là Settings Files - 1SPSS Text Wizard Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi IBM SPSS, một gói phần mềm thống kê được sử dụng để khai thác dữ liệu và phân tích tiên đoán; tiết kiệm các tùy chọn theo quy định tại các văn bản Import Wizard; có thể được sử dụng để nhập dữ liệu từ nhiều file văn bản có sử dụng cùng định dạng.

What is a TPF file?

Settings file created by IBM SPSS, a statistical software package used for data mining and predictive analysis; saves the options specified in the Text Import Wizard; can be used for importing data from multiple text files that use the same formatting.

Cách mở .TPF file

Để mở file .TPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPF do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Technitium MAC Address Changer by Shreyas Zare
  • Technitium MAC Address Changer by Shreyas Zare
  • Tyre
  • Toad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TPF

File .TPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *