TPK File

? Cách mở file .TPK? Những phần mềm mở file .TPK và sửa file lỗi. Convert N/A TPK file sang định dạng khác.

.TPK File Extension

   
File name TPK File
File Type Gear Watchface Design Build File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (168 Bình chọn)

File .TPK là file gì?

TPK là Developer Files - Gear Watchface Design Build File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

tập tin Một TPK là một xây dựng thiết kế watchface tạo ra bởi bánh răng Xem Designer, một ứng dụng được sử dụng bởi các nhà phát triển để tạo ra khuôn mặt cho Samsung đồng hồ như bánh răng S, Gear S2, Gear S3, và bánh răng Fit2. Nó chứa một xây dựng của một dự án thiết kế .GWD watchface trong đó bao gồm các tay nền, chỉ số, hình ảnh, hình ảnh động, và đồng hồ. file TPK được thiết kế để được tải lên các cửa hàng bánh răng để phân phối.

What is a TPK file?

A TPK file is a watchface design build created by Gear Watch Designer, an application used by developers to generate faces for Samsung watches such as Gear S, Gear S2, Gear S3, and Gear Fit2. It contains a build of a .GWD watchface design project which includes the background, index, images, animation, and watch hands. TPK files are designed to be uploaded to the Gear store for distribution.

Cách mở .TPK file

Để mở file .TPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPK do người dùng đóng góp.

  • Samsung Gear Watch Designer
  • ProSelect
  • ProSelect
  • TESTit

Chuyển đổi file .TPK

File .TPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *