TPL File

? Cách mở file .TPL? Những phần mềm mở file .TPL và sửa file lỗi. Convert N/A TPL file sang định dạng khác.

.TPL File Extension

   
File name TPL File
File Type 1Document Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (32 Bình chọn)

File .TPL là file gì?

TPL là Misc Files - 1Document Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin mẫu được tạo ra bởi nhiều loại hình ứng dụng; tiết kiệm các thiết lập mặc định cho cách bố trí trang, văn bản, và các thông tin khác cho một tài liệu; sử dụng để tạo ra tài liệu với một phong cách và cấu trúc tương tự.

What is a TPL file?

Template file created by various types of applications; saves the default settings for the page layout, written text, and other information for a document; used for generating documents with a similar style and structure.

Cách mở .TPL file

Để mở file .TPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPL do người dùng đóng góp.

  • Ulead Photo Express SE
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • Sage ACT
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Ipe Application
  • Ipe Application

Chuyển đổi file .TPL

File .TPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *