TRIM.3DS File

? Cách mở file .TRIM.3DS? Những phần mềm mở file .TRIM.3DS và sửa file lỗi. Convert N/A TRIM.3DS file sang định dạng khác.

.TRIM.3DS File Extension

   
File name TRIM.3DS File
File Type Trimmed 3DS ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TRIM.3DS là file gì?

TRIM.3DS là Game Files - Trimmed 3DS ROM, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TRIM.3DS là một .3 ds tập tin ROM tỉa tạo ra bởi GodMode9, một trình duyệt tập tin cho hệ máy Nintendo 3DS console. Nó chứa một bản sao của dữ liệu từ một hộp mực 3DS trò chơi gốc nhưng với tất cả các thông tin phụ không cần thiết loại bỏ.

What is a TRIM.3DS file?

A TRIM.3DS file is a trimmed .3DS ROM file created by GodMode9, a file browser for the Nintendo 3DS console. It contains a copy of the data from an original 3DS game cartridge but with all unnecessary filler information removed.

Cách mở .TRIM.3DS file

Để mở file .TRIM.3DS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRIM.3DS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRIM.3DS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRIM.3DS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TRIM.3DS

File .TRIM.3DS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *