STU File

? Cách mở file .STU? Những phần mềm mở file .STU và sửa file lỗi. Convert Binary STU file sang định dạng khác.

.STU File Extension

   
File name STU File
File Type Pinnacle Studio Project File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .STU là file gì?

STU là Data Files - Pinnacle Studio Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Pinnacle Studio, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa video; lưu trữ tất cả các thông tin dự án, bao gồm cả video, âm thanh, hiệu ứng, và thời hạn; sử dụng để tiết kiệm và các dự án video tải.

What is a STU file?

Project file created by Pinnacle Studio, a program used to create and edit videos; stores all project information, including video, audio, effects, and timelines; used to save and load video projects.

Cách mở .STU file

Để mở file .STU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STU do người dùng đóng góp.

  • Pinnacle Studio 23
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TerraSync Studio
  • RealPlayer
  • Practica Musica
  • Practica Musica

Chuyển đổi file .STU

File .STU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *