TRM File

? Cách mở file .TRM? Những phần mềm mở file .TRM và sửa file lỗi. Convert N/A TRM file sang định dạng khác.

.TRM File Extension

   
File name TRM File
File Type 1Oracle Trace Map File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .TRM là file gì?

TRM là Database Files - 1Oracle Trace Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oracle.

định dạng tập tin siêu dữ liệu giới thiệu với Oracle Database 11g, một hệ thống cấp doanh nghiệp quan hệ quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS); lưu thông tin cấu trúc về các hồ sơ lưu trữ trong một dấu vết tập tin (.TRC); cho phép các công cụ để xử lí file dấu vết dễ dàng hơn.

What is a TRM file?

Metadata file format introduced with Oracle Database 11g, an enterprise-level relational database management system (RDBMS); saves structural information about the records stored in a trace (.TRC) file; enables tools to process trace files more easily.

Cách mở .TRM file

Để mở file .TRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRM do người dùng đóng góp.

  • TheRecord Player
  • TheRecord
  • TheRecord
  • RVS-COM
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • WinSig Application

Chuyển đổi file .TRM

File .TRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *