SXC File

? Cách mở file .SXC? Những phần mềm mở file .SXC và sửa file lỗi. Convert N/A SXC file sang định dạng khác.

.SXC File Extension

   
File name SXC File
File Type StarOffice Calc Spreadsheet
Nhà phát triển Sun Microsystems
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (52 Bình chọn)

File .SXC là file gì?

SXC là Spreadsheet Files - StarOffice Calc Spreadsheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sun Microsystems.

Bảng tính được tạo ra bởi StarOffice Calc; hỗ trợ công thức, chức năng, bảng xếp hạng, và macro; cũng bao gồm các bảng DataPilot, có thể tự động giải nén và tóm tắt dữ liệu từ bộ dữ liệu thô.

What is a SXC file?

Spreadsheet created by StarOffice Calc; supports formulas, functions, charts, and macros; also includes DataPilot tables, which can automatically extract and summarize data from raw data sets.

Cách mở .SXC file

Để mở file .SXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXC do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Calc
  • StarOffice Calc
  • StarOffice Calc

Chuyển đổi file .SXC

File .SXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *