SX File

? Cách mở file .SX? Những phần mềm mở file .SX và sửa file lỗi. Convert Binary SX file sang định dạng khác.

.SX File Extension

   
File name SX File
File Type SimplexNumerica Data File
Nhà phát triển Dipl.-Phys.-Ing. Ralf Wirtz
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .SX là file gì?

SX là Data Files - SimplexNumerica Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dipl.-Phys.-Ing. Ralf Wirtz.

Tập tin được tạo ra bởi SimplexNumerica, một chương trình sử dụng để phân tích hướng đối tượng số, thế hệ âm mưu, và thuyết trình; có thể lưu trữ dữ liệu thô, 2D và 3D lô, sơ đồ, chức năng toán học, và các dữ liệu khác để trình bày phân tích dữ liệu.

What is a SX file?

File created by SimplexNumerica, a program used for object-oriented numerical analysis, plot generation, and presentations; can store raw data, 2D and 3D plots, diagrams, mathematical functions, and other data for presenting data analyses.

Cách mở .SX file

Để mở file .SX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SX do người dùng đóng góp.

  • SimplexNumerica
  • SAS Stat Studio
  • SAS Stat Studio
  • Statistix
  • SimplexNumerica
  • CADSUPER
  • CADSUPER

Chuyển đổi file .SX

File .SX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *