XSF File

? Cách mở file .XSF? Những phần mềm mở file .XSF và sửa file lỗi. Convert Text XSF file sang định dạng khác.

.XSF File Extension

   
File name XSF File
File Type 1InfoPath Form Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (9 Bình chọn)

File .XSF là file gì?

XSF là Data Files - 1InfoPath Form Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi InfoPath, một chương trình được sử dụng để tạo ra các hình thức; quy định cụ thể nội dung, tính chất và cấu trúc của mẫu template (file .XSN); lưu trữ là một trong những tập tin bên trong của mẫu XSN; tuân thủ các schema InfoPath XSF (một tập tin XSD) được xuất bản bởi Microsoft.

What is a XSF file?

File used by InfoPath, a program used for creating forms; specifies the content, properties, and structure of the form template (.XSN file); stored as one of the files inside of the XSN template; adheres to the InfoPath XSF schema (an .XSD file) published by Microsoft.

Cách mở .XSF file

Để mở file .XSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft InfoPath
  • Microsoft Xbox
  • Microsoft Xbox
  • Microsoft Office Mondo - English
  • Genius Vision NVR CmE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XSF

File .XSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *