TRIM.CIA File

? Cách mở file .TRIM.CIA? Những phần mềm mở file .TRIM.CIA và sửa file lỗi. Convert N/A TRIM.CIA file sang định dạng khác.

.TRIM.CIA File Extension

   
File name TRIM.CIA File
File Type Trimmed CTR Importable Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TRIM.CIA là file gì?

TRIM.CIA là Game Files - Trimmed CTR Importable Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TRIM.CIA là một .CIA tỉa Lưu Trữ tạo ra bởi GodMode9, một trình duyệt tập tin cho hệ máy Nintendo 3DS console. Nó chứa một kho lưu trữ có thể nhập cảng CTR nhưng với tất cả các dữ liệu không cần thiết loại bỏ. file TRIM.CIA bao gồm nội dung trò chơi Nintendo 3DS, TMD (tiêu đề metadata), và một vé (định dạng mà các cửa hàng một titlekey được mã hóa).

What is a TRIM.CIA file?

A TRIM.CIA file is a trimmed .CIA archive created by GodMode9, a file browser for the Nintendo 3DS console. It contains a CTR importable archive but with all unnecessary data removed. TRIM.CIA files include Nintendo 3DS game content, TMD (title metadata), and a ticket (format that stores an encrypted titlekey).

Cách mở .TRIM.CIA file

Để mở file .TRIM.CIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRIM.CIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRIM.CIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRIM.CIA do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TRIM.CIA

File .TRIM.CIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *