TRN File

? Cách mở file .TRN? Những phần mềm mở file .TRN và sửa file lỗi. Convert N/A TRN file sang định dạng khác.

.TRN File Extension

   
File name TRN File
File Type SQL Server Transaction Log Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .TRN là file gì?

TRN là Backup Files - SQL Server Transaction Log Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Microsoft SQL Server, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) ứng dụng; chứa một bản ghi backup giao dịch, trong đó tiết kiệm một lịch sử thay đổi cơ sở dữ liệu cam kết và không cam kết kể từ khi trạm kiểm soát cuối cùng.

What is a TRN file?

Backup file created by Microsoft SQL Server, a relational database management system (RDBMS) application; contains a transaction log backup, which saves a history of committed and uncommitted database changes since the last checkpoint.

Cách mở .TRN file

Để mở file .TRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft SQL Server 2019
  • MaxQi
  • MaxQi
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • NCDrive
  • NCDrive

Chuyển đổi file .TRN

File .TRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *