TRS File

? Cách mở file .TRS? Những phần mềm mở file .TRS và sửa file lỗi. Convert N/A TRS file sang định dạng khác.

.TRS File Extension

   
File name TRS File
File Type 1WinTrack Railroad Track Text File
Nhà phát triển WinTrack
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .TRS là file gì?

TRS là Data Files - 1WinTrack Railroad Track Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WinTrack.

Đường sắt theo dõi thiết kế tạo ra với các chương trình thiết kế đường sắt Đức, WinTrack; tương tự như một tập tin .TRA, nhưng lưu trong một định dạng dựa trên văn bản; bao gồm các xe lửa và theo dõi bố trí, cũng như nội dung khác, chẳng hạn như danh lam thắng cảnh, cây cối, nhà cửa, và xe hơi.

What is a TRS file?

Railroad track design created with the German railway design program, WinTrack; similar to a .TRA file, but saved in a text-based format; includes the train and track layout, as well as other content, such as landscapes, trees, buildings, and cars.

Cách mở .TRS file

Để mở file .TRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRS do người dùng đóng góp.

  • TheRecord
  • TheRecord Player
  • TheRecord Player
  • CSPro
  • Media Player Classic
  • Transcriber
  • Transcriber

Chuyển đổi file .TRS

File .TRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *