TSCPROJ File

? Cách mở file .TSCPROJ? Những phần mềm mở file .TSCPROJ và sửa file lỗi. Convert Text TSCPROJ file sang định dạng khác.

.TSCPROJ File Extension

   
File name TSCPROJ File
File Type TechSmith Camtasia Project File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TSCPROJ là file gì?

TSCPROJ là Settings Files - TechSmith Camtasia Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi TechSmith.

tập tin Một TSCPROJ là tệp dự án tạo ra bởi TechSmith Camtasia, một bản ghi màn hình và ứng dụng chỉnh sửa video. Nó chứa các địa điểm của tất cả các bản ghi âm (file .CMREC, .CAMREC, hoặc .TREC) và các tập tin media bao gồm trong dự án cùng với tất cả các chỉnh sửa và hiệu ứng áp dụng cho dự án. file TSCPROJ thường được sử dụng để tạo video hướng dẫn phần mềm và các cuộc biểu tình khác.

What is a TSCPROJ file?

A TSCPROJ file is a project file created by TechSmith Camtasia, a screen recording and video editing application. It contains the locations of all the recordings (.CMREC, .CAMREC, or .TREC files) and media files included in the project along with all the edits and effects applied to the project. TSCPROJ files are often used for creating software video tutorials and other demonstrations.

Cách mở .TSCPROJ file

Để mở file .TSCPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSCPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSCPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSCPROJ do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia

Chuyển đổi file .TSCPROJ

File .TSCPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *