TSF File

? Cách mở file .TSF? Những phần mềm mở file .TSF và sửa file lỗi. Convert Binary TSF file sang định dạng khác.

.TSF File Extension

   
File name TSF File
File Type Strater Template File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (20 Bình chọn)

File .TSF là file gì?

TSF là CAD Files - Strater Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Golden Software.

Thiết kế mẫu được tạo ra bởi Strater, một chương trình được sử dụng để phát triển giếng khoan và giếng visualizations đăng nhập; tiết kiệm lập trình sẵn cho cách bố trí của các thiết kế, cũng như các nhãn văn bản, huyền thoại, và bất kỳ thuộc tính thiết kế khác; sử dụng để tạo kiểu dáng (file .SDG) mà kế thừa các điều kiện cài đặt trước đó.

What is a TSF file?

Design template created by Strater, a program used for developing borehole and well log visualizations; saves presets for the layout of the design, as well as text labels, the legend, and any other design properties; used for creating designs (.SDG files) that inherit the same preset conditions.

Cách mở .TSF file

Để mở file .TSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RETAS STUDIO CoreRETAS
  • Trackstick Manager
  • Story Teller
  • Story Teller

Chuyển đổi file .TSF

File .TSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *