TSI File

? Cách mở file .TSI? Những phần mềm mở file .TSI và sửa file lỗi. Convert N/A TSI file sang định dạng khác.

.TSI File Extension

   
File name TSI File
File Type Traktor Settings File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (11 Bình chọn)

File .TSI là file gì?

TSI là Settings Files - Traktor Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Traktor, một chương trình DJ sử dụng để làm hỗn hợp âm nhạc; có thể lưu trữ âm thanh, hiệu ứng, bàn phím, và các thiết lập bố trí; cũng có thể lưu các thiết lập mà ánh xạ một thiết bị điều khiển DJ vào phần mềm; cho phép thiết lập để được nhớ và bộ điều khiển DJ và phần mềm Traktor để được đồng bộ khi tạo hỗn hợp.

What is a TSI file?

Settings file used by Traktor, a DJ program used for making music mixes; may store audio, effects, keyboard, and layout settings; also can save settings that map a DJ controller device to the software; allows settings to be remembered and the DJ controller and Traktor software to be in sync when creating mixes.

Cách mở .TSI file

Để mở file .TSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSI do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Traktor
  • Tavultesoft Keyman
  • Tavultesoft Keyman
  • yessign7 ActiveX Control
  • yessign7 XML ActiveX Control
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • SoftCamp Secure KeyStroke

Chuyển đổi file .TSI

File .TSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *