TSK File

? Cách mở file .TSK? Những phần mềm mở file .TSK và sửa file lỗi. Convert N/A TSK file sang định dạng khác.

.TSK File Extension

   
File name TSK File
File Type 1Pocket PC Skin
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .TSK là file gì?

TSK là Settings Files - 1Pocket PC Skin, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Da, hoặc chủ đề, tạo ra cho một thiết bị PDA Pocket PC-based; chứa một control file, hình nền chính và hình nền đơn

What is a TSK file?

Skin, or theme, created for a Pocket PC-based PDA; contains a control file, main background image, and menu background image

Cách mở .TSK file

Để mở file .TSK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSK do người dùng đóng góp.

  • RoboPlus Task
  • Tasker
  • Tasker
  • Dynacom Accounting / MYOB JustInvoices
  • Media Player Classic
  • yessign7 ActiveX Control
  • yessign7 ActiveX Control

Chuyển đổi file .TSK

File .TSK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *