TSM File

? Cách mở file .TSM? Những phần mềm mở file .TSM và sửa file lỗi. Convert N/A TSM file sang định dạng khác.

.TSM File Extension

   
File name TSM File
File Type TwinCAT System Manager Configuration File
Nhà phát triển Beckhoff Automation
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TSM là file gì?

TSM là Settings Files - TwinCAT System Manager Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Beckhoff Automation.

tập Sở thích sử dụng bởi TwinCAT System Manager, một PLC (Programmable Logic Controller) chương trình quản lý; lưu trữ các cấu hình cho một hệ thống PLC, bao gồm mối quan hệ hệ thống, các chương trình PLC, điều khiển trục, và kết nối với các kênh I / O.

What is a TSM file?

Preference file used by TwinCAT System Manager, a PLC (Programmable Logic Controller) management program; stores the configuration for a PLC system, including system relationships, PLC programs, axis control, and connected I/O channels.

Cách mở .TSM file

Để mở file .TSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSM do người dùng đóng góp.

  • Toad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Toad for MySQL - Freeware
  • TwinCAT System
  • TwinCAT System

Chuyển đổi file .TSM

File .TSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *