TST File

? Cách mở file .TST? Những phần mềm mở file .TST và sửa file lỗi. Convert N/A TST file sang định dạng khác.

.TST File Extension

   
File name TST File
File Type 1TestPoint Test File
Nhà phát triển Measurement Computing
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (25 Bình chọn)

File .TST là file gì?

TST là Data Files - 1TestPoint Test File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Measurement Computing.

tập tin Một TST là một tập tin kiểm tra cấu hình sẵn được sử dụng bởi testpoint, một chương trình để thử nghiệm thiết kế và các ứng dụng đo lường. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra tốc độ, áp suất, dòng điện, điện áp, và các phép đo khoa học khác.

What is a TST file?

A TST file is a pre-configured test file used by TestPoint, a program for designing testing and measurement applications. It can be used to test speed, pressure, electrical current, voltage, and other scientific measurements.

Cách mở .TST file

Để mở file .TST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TST do người dùng đóng góp.

  • Measurement Computing TestPoint
  • Scilab Application
  • Scilab Application
  • TestGen
  • ExamView Pro
  • Fluke Networks LinkWare
  • Fluke Networks LinkWare

Chuyển đổi file .TST

File .TST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *