TT17 File

? Cách mở file .TT17? Những phần mềm mở file .TT17 và sửa file lỗi. Convert N/A TT17 file sang định dạng khác.

.TT17 File Extension

   
File name TT17 File
File Type TurboTax Canada 2017 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TT17 là file gì?

TT17 là Data Files - TurboTax Canada 2017 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TT17 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2017 của TurboTax Canada, một chương trình dùng để khai thuế tập tin. Nó chứa thông tin về thuế liên bang và tỉnh Canada và dữ liệu cá nhân được nhập bởi người sử dụng. file TT17 được phổ biến nhất được tạo ra và sử dụng vào năm 2018 giữa tháng Giêng và tháng tư.

What is a TT17 file?

A TT17 file is a tax return created by the 2017 version of TurboTax Canada, a program used to file tax returns. It contains Canadian federal and province tax information and personal data entered by the user. TT17 files are most commonly created and used in 2018 between January and April.

Cách mở .TT17 file

Để mở file .TT17 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT17 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT17

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT17 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TT17

File .TT17 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *