TTS File

? Cách mở file .TTS? Những phần mềm mở file .TTS và sửa file lỗi. Convert Text TTS file sang định dạng khác.

.TTS File Extension

   
File name TTS File
File Type ToolBook Translation System File
Nhà phát triển SumTotal Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TTS là file gì?

TTS là Settings Files - ToolBook Translation System File, dưới định dạng Text được phát triển bởi SumTotal Systems.

Tập tin được sử dụng bởi hệ thống dẫn công cụ dịch (TTS), một giải pháp nội địa hóa cho dẫn công cụ hệ thống quản lý học tập (LMS) phần mềm; tương tự như một tập tin INI và lưu các thiết lập ứng dụng dẫn công cụ như định dạng cơ sở dữ liệu nguồn và ngôn ngữ được hỗ trợ.

What is a TTS file?

File used by the ToolBook Translation System (TTS), a localization solution for ToolBook learning management system (LMS) software; similar to an .INI file and saves ToolBook application settings such as the source database format and the supported languages.

Cách mở .TTS file

Để mở file .TTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTS do người dùng đóng góp.

  • SumTotal Systems ToolBook Translation System
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • Applian FLV and Media Player
  • Rich Media Player
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .TTS

File .TTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *