TUB File

? Cách mở file .TUB? Những phần mềm mở file .TUB và sửa file lỗi. Convert Binary TUB file sang định dạng khác.

.TUB File Extension

   
File name TUB File
File Type PaintShop Pro Picture Tube
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TUB là file gì?

TUB là Raster Image Files - PaintShop Pro Picture Tube, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Tập tin được sử dụng bởi Paintshop Pro, một đồ họa chương trình chỉnh sửa; chứa đồ họa có thể được sơn nhiều lần mà không cần vẽ các đối tượng thực tế; có thể bao gồm cá, thực vật, bướm, và hình ảnh khác; sơn giống như một cọ vẽ, nhưng vẽ hình ảnh thay vì sơn.

What is a TUB file?

File used by PaintShop Pro, a graphics editing program; contains graphics that can be painted repeatedly without drawing the actual objects; may include fish, plants, butterflies, and other images; painted like a paint brush, but draws images instead of paint.

Cách mở .TUB file

Để mở file .TUB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TUB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TUB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TUB do người dùng đóng góp.

  • Chasys Draw IES
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • TubeEx
  • GIMP with Tub loader plugin
  • XnView
  • XnView

Chuyển đổi file .TUB

File .TUB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *