TVRECORDING File

? Cách mở file .TVRECORDING? Những phần mềm mở file .TVRECORDING và sửa file lỗi. Convert N/A TVRECORDING file sang định dạng khác.

.TVRECORDING File Extension

   
File name TVRECORDING File
File Type BoinxTV TV recording
Nhà phát triển Boinx Software
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TVRECORDING là file gì?

TVRECORDING là Video Files - BoinxTV TV recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Boinx Software.

tập tin ghi âm tạm thời được sử dụng bởi BoinxTV, một trình soạn thảo video được sử dụng để sản chương trình phát sóng như bài giảng, podcast, bài giảng, và nhiều hơn nữa; chứa một quay video trong khi BoinxTV Chốt bằng văn bản cho video như là một tập tin MOV QuickTime.

What is a TVRECORDING file?

Temporary recording file used by BoinxTV, a video editor used to produce broadcasts such as lectures, podcasts, sermons, and more; contains a video recording while BoinxTV finalizes writing the video as a .MOV QuickTime file.

Cách mở .TVRECORDING file

Để mở file .TVRECORDING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVRECORDING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVRECORDING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVRECORDING do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TVRECORDING

File .TVRECORDING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *